Pravidla komunity

Všechno má svá pravidla …

Níže uvedená pravidla jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek a Zásad o ochraně osobních dat. Jejich dodržování je povinné pro každého, kdo využívá naší inzerce. V případě porušení těchto pravidel jsou správci oprávněni dotyčnému odebrat přístup, zamítnout či smazat inzeráty, produkty, popř. uživatelské a členské účty, či jinak znemožnit přístup (například zablokováním registrace, e-mailové adresy nebo IP adresy). Doporučujeme proto všem inzerentům a prodejcům se s pravidly důkladně seznámit.


Dodržujte slušnost a zákony

Samozřejmostí je slušnost a dodržování zákonů a dalších nařízení – vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování osobních účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí, porušování autorských práv a všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a právním řádem EU.

 

Řiďte se pokyny webu

Správa si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla, všeobecné podmínky či soukromí ostatních uživatelů webu. Za porušení pravidel komunity považujeme také opětovné vkládání stejné nebo podobné publikace.

 

Publikujte do vhodných skupin

Vkládejte, prosím, posty pouze do odpovídajících skupin. Pokud pro svůj post nemůžete najít vhodnou skupinu, vytvořte si vlastní nebo nás neváhejte kontaktovat a požádat o pomoc.

 

Publikujte v rozumné míře

Server je určen k více účelům, především slouží jako komunita. Posty sice mohou vkládat i firmy, všichni ale musejí respektovat limity stanovené správci. Obecně platí, že v jedné skupině by nemělo být více než 5 postů od jednoho uživatele za sebou, nejedná-li se o jeho vlastní skupinu. V případě, že by jich bylo víc, schválení dalších postů podléhá individuálnímu posouzení administrátora. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace postů, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů může být považováno za porušení pravidel.

 

Publikujte pouze konkrétní zboží a služby

Snažte se publikovat posty spíše na jednotlivé služby, odkazy (ne např. homepage) … Získáte tak i větší naději na úspěch. Nezapomeňte také doplnit vlastní obchodní podmínky pro Vaše zboží, služby, nabídky …

 

Přísný zákaz provizních systémů

Je zakázáno publikovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. referral nebo affiliate programů. Tento druh odkazů a postů je pro nás nepřijatelný, neboť vede k zahlcování webu odkazy na stejné weby, což je pochopitelně nežádoucí i pro návštěvníky.

 

Zákaz konkurence

Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům zaměřeným podobně či stejně jako comkli.com/.

 

Vystupujte transparentně

Vždy uvádějte skutečné kontaktní údaje. Nevzbuzujte v uživateli nedůvěru, která by mohla snadno vést k omezení či znemožnění Vašeho přístupu.

 

Zákaz nesouvisející, podezřelé a podvodné inzerce / produkty

Kromě postů, odkazů a produktů, které porušují výše uvedená pravidla, existují i jisté problematické druhy postů / odkazů, o které nemáme zájem. Jedná se např. o nabídky různé „klikačky“, příjem reklamních e-mailů, vyplňování dotazníků, distribuci letáků, kompletaci výrobků atd. Tyto posty / odkazy často obsahují velké riziko podvodů a „letadel“. Rovněž tak nechceme posty / odkazy, které nepodléhají legalizovaným produktům a obchodům dle zákonů EU. Na tyto posty / odkazy se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned odstraňujeme a následně mažeme uživatelské účty, členské účty těm uživatelům, kteří takovýto inzerát nebo produkt vložili, a to bez náhrady či kompenzace.